GDPR- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR FAUNA APP

 1. Introduktion Denne GDPR- og privatlivspolitik beskriver, hvordan Fauna ApS behandler dine personoplysninger, når du bruger vores app, Fauna. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv, og vi vil altid behandle dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

 2. Dataansvarlig Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er Fauna ApS. Du kan kontakte os på følgende adresse: info@faunaapp.dk.

 3. Indsamling af personoplysninger Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde vores tjenester til dig. Dette kan omfatte følgende oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresser
 • Anden relevant information, som du selv har indtastet i appen, herunder oplysninger om dit kæledyr, såsom navn, race, køn, alder, vacciner og behandlinger.

Vi vil kun behandle dine personoplysninger med dit samtykke, medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lov.

 1. Formål med behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • At kunne tilbyde vores tjenester til dig, herunder at kunne give dig et digitalt vaccinationsbevis til dit kæledyr.
 • At kunne kommunikere med dig om vores tjenester og dit kæledyrs sundhed.
 • At kunne håndtere eventuelle spørgsmål eller klager fra dig.
 • At kunne opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

Vi vil ikke videregive dine personoplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at kunne tilbyde vores tjenester til dig eller for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

 1. Opbevaring af personoplysninger Vi vil opbevare dine personoplysninger og oplysninger om dit kæledyr i det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne tilbyde vores tjenester til dig eller for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser. Vi vil slette dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de blev indsamlet til.

 2. Dine rettigheder Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig og dit kæledyr, og til at få dem rettet eller slettet, hvis de er urigtige eller unødvendige. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og til at trække dit samtykke tilbage.

 3. Ændringer i denne GDPR- og privatlivspolitik Vi forbeholder os retten til at ændre denne GDPR- og privatlivspolitik fra tid til anden. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores behandling af dine personoplysninger, vil vi give dig besked om disse ændringer ved at sende dig en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse i vores app.

  1. Lovvalg og værneting Denne GDPR- og privatlivspolitik er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne politik, vil blive afgjort ved de danske domstole.

  Denne GDPR- og privatlivspolitik er sidst opdateret den 21-03-2023.